Historie politického hnutí

Myšlenka založení politického hnutí, které se stalo protiváhou velkým stranám ovládající krajské zastupitelstvo, vznikla v průběhu roku 2007. Hlavním impulzem byl úspěch Sdružení Mostečané Mostu v komunálních volbách 2006 v Mostě a narůstající nespokojenost malých subjektů v kraji, které pouze proto, že nejsou původem z ODS, nebo nejsou spřaženi s některými pochybnými členy této strany, staly se nepohodlnými, nadbytečnými, opomíjenými. Snaha řešit problémy občanů za jejich účasti a s jejich přispěním, pracovat pro společnost slušnými formami bez vlivu politicko-ekonomické mafie vedla na jaře roku 2008 ke vzniku hnutí Severočeši.cz.

U vzniku stáli dva partneři - Sdružení Mostečané Mostu a Bytová družstva organizovaná v rámci severočeské rady bytových družstev SČMBD. Zde vznikly základní myšlenky a cíle, základ volebního programu, název apod. Velmi rychle se začali připojovat zástupci malých měst a obcí, regionálních organizací a spolků.

Vlastní registrace politického hnutí Severočeši.cz proběhlo 14. 4. 2008 a podkladem bylo více než 2.500 podpisů občanů na petici získaných během tří týdnů v celém Ústeckém kraji. Od tohoto data také prakticky každodenně narůstá členská základna, o sympatizantech nemluvě.